Programul național care sprijină investițiile în noi unități de procesare, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat procedura de implementare a Programului Investalim care presupune acordarea unei scheme de sprijin în valoare de aproape 600 de milioane de euro până în 2026 pentru firmele românești producătoare de alimente care fac investiții în unitățile de procesare.  Programul național care sprijină investițiile în noi unități de procesare, aprobat de Guvern

Astfel, în cadrul procedurii sunt detaliate modalitatea de acordare a ajutorului de stat, condițiile generale privind plata ajutorului, respectiv indicatorii cantitativi și calificativi ai investiției, criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, precum și regulile privind menținerea investiției finanțate.

„Prin programul INVESTALIM creștem capacitatea de procesare a produselor agro-alimentare, astfel încât să nu mai exportăm materie primă și să importăm apoi produsele alimentare procesate în afara țării. Este o măsură menită să crească siguranța alimentară a țării și să sprijine fermierii români”, a declarat Ministrul Agriculturii Florin Barbu.

Intensitățile maxime ale ajutorului atât pentru întreprinderile mari, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii, nu pot depăși 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională pentru înfiinţarea sau dezvoltarea capacităţilor de producţie din industria alimentară, asigurându-se, în principal, următoarele:

 • reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar prin realizarea unei producţii interne de bunuri alimentare competitivă pe piaţa internă şi externă;
 • stimularea investiţiilor în judeţele cu resurse agricole sau în județele mai puţin dezvoltate;
 • susţinerea modernizării tehnologice a capacităţilor de producţie existente, pentru a se preveni închiderea acestora;
 • asigurarea unui consum sănătos pentru populaţie, cu bunuri alimentare de calitate.

Programul INVESTALIM va fi derulat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Bugetul maxim al Programului INVESTALIM pentru perioada 2023 - 2026 este de aproximativ 600 milioane euro (590 milioane euro), respectiv echivalentul a aproximativ 148 milioane euro anual (147,5 milioane euro).


Citește și Fonduri nerambursabile de peste 6,5 mld. euro pentru investiții în agricultură sau industria alimentară


Prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în achiziționarea de active pentru înființarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei prin fabricarea unor produse noi în următoarele domenii:

 • Prelucrarea și conservarea cărnii
 • Industria peștelui
 • Industria cartofilor
 • Domeniul sucurilor din fructe și legume
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 • Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 • Fabricarea produselor de morărit
 • Fabricarea pâinii
 • Fabricarea zahărului

Investițiile realizate în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii principale:

 1. să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro;
 2. să demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe toată durata implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
 3. să îndeplinească indicatori cantitativi şi calitativi stabiliți;
 4. să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia;
 5. să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.
 6. întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.
Fonduri nerambursabile de peste 6,5 mld. euro pentru investiții în agricultură sau industria alimentară
Fonduri nerambursabile de peste 6,5 mld. euro pentru investiții în agricultură sau industria alimentară
Antreprenorii și companiile prezente în România vor avea la dispoziție, în această toamnă, fonduri nerambursabile ce depășesc 6,5 miliarde...
Guvernul acordă 600 mil. euro pentru susținerea dezvoltării producției locale
Guvernul acordă 600 mil. euro pentru susținerea dezvoltării producției locale
Guvernul a aprobat o schemă de sprijin în valoare de 600 de milioane de euro până în 2026 pentru firmele românești producătoare de alimente...
Granturi de 200 de milioane de euro pentru susținerea producției românești
Granturi de 200 de milioane de euro pentru susținerea producției românești
Guvernul României a aprobat acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și...
Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
Ministerul Economiei a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru...