Sistemul RO e-transport - impact asupra importatorilor şi exportatorilor menționați în declarațiile vamale

Importatorii și exportatorii sunt vizați direct de noul sistem național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat (legume, fructe, băuturi, materiale de construcții, îmbrăcăminte și încălțăminte), ce ar urma să devină obligatoriu de la 1 iulie 2022. Sistemul RO e-transport - impact asupra importatorilor şi exportatorilor menționați în declarațiile vamale

Articol scris de Mihai Petre, Director Consultanţă Vamală EY România și Daniela Neagoe, Senior Manager Comerţ Internaţional EY România

Recent, Guvernul a stabilit că Ro e-Transport va monitoriza și transportul bunurilor cu risc ridicat provenite din achiziții intracomunitare, al bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare, precum și transportul bunurilor provenite din import sau al celor care fac obiectul exportului. Cu alte cuvinte, statul va putea monitoriza, odată ce platforma va fi gata, nu doar transportul achizițiilor locale cu risc ridicat, ci toate transporturile de bunuri riscante fiscal, chiar și al acelora care doar tranzitează România. Scopul declarat - creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și prevenirea și combatere comerțului ilicit de bunuri.

Radarul mărfurilor, așa cum mai este cunoscut Ro e-Transport, ar urma să devină opțional până la 31 iunie 2022, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier pe teritoriul României, conform OUG 41/2022, publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută (pe 11 aprilie 2022). Ulterior, acesta va fi obligatoriu, de la 1 iulie 2022. Sistemul vizează, în esență, toți operatorii economici de la noi care vând sau cumpără produse riscante ce sunt transportate pe căile rutiere - persoane juridice, ca și PFA-uri, II-uri sau IF-uri. Potrivit ultimelor informații disponibile, însă, nu este exclusă complet varianta prelungirii termenului de aplicare, în condițiile în care administrația fiscală nu a parcurs încă toți pașii necesari – organizarea unor licitații etc.

Cine are obligația de declarare? Practic, va deveni obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor pe teritoriul național. Ele vor fi valabile pentru o perioadă prestabilită de la data începerii transportului, iar sistemul va permite modificarea datelor declarate până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului transportor.

Conform prevederilor Ordonanței, vor avea obligația de declarare în sSistemul RO e-Transport a bunurilor cu risc fiscal următoarele categorii de persoane: destinatarul menționat în declarația vamală de import; expeditorul menționat în declarația vamală de export; beneficiarul achizițiilor intracomunitare de bunuri, furnizorul în cazul livrărilor locale și intracomunitare de bunuri; depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național.

Ce este UIT și ce reprezintă el? Codul UIT — este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile care fac obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. În sistem vor fi înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat.

Persoanele care au obligația de declarare vor pune la dispoziția transportatorului acest cod UIT, care va fi înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport.

Pe ce document de transport se va trece codul UIT? Foarte important de reținut este că, în cazul transporturilor interne cu titlu oneros, documentul de transport este scrisoarea de transport tip CMR, conform prevederilor legislației privind transporturile rutiere. Agenții economici ar putea să analizeze oportunitatea de a emite un CMR electronic, ținând cont de faptul că România a aderat la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire (eCMR), la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), prin Legea 29/2019.

În schimb, pentru transporturile efectuate cu flota proprie nu se completează CMR, ci un aviz de expediție sau document similar (de exemplu, aviz de însoțire).

În concluzie, agenții economici ar trebui să aibă în vedere faptul că utilizarea Sistemului RO e-Transport, opțională la acest moment, va deveni obligatorie de la 1 iulie 2022 și să aibă în vedere informațiile necesare pentru completarea în sistem precum și a metodelor de încărcare a acestor informații, pentru a scurta cât mai mult timpul de raportare a acestora. De asemenea, îi avertizăm pe agenții economici să nu mai omită obținerea CMR-ului, în condițiile în care acesta va deveni obligatoriu de completat, odată cu implementarea Ro e-Transport.

Nerespectarea dispozițiilor Ordonanței e-Transport se va sancționa, începând de la data de 1 iulie 2022, cu amenzi cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate (în situații specifice, de exemplu, în cazul nedeclarării bunurilor).

documente fiscalitate raportare ANAF SAF-T, e-factura
Raportări fiscale în timp real – obiectiv major la nivelul UE, inclusiv în România
Procesul european de digitalizare a raportărilor fiscale, care în urmă cu câțiva ani era caracterizat prin inițiative individuale ale statelor...
Digitalizarea raportărilor fiscale – etapele anului 2024. Ce schimbări apar la e-Factura?
Digitalizarea raportărilor fiscale – etapele anului 2024. Ce schimbări apar la e-Factura?
Procesul de digitalizare a raportărilor fiscale a intrat, de la 1 ianuarie 2024, într-o nouă etapă, ca urmare a noilor reglementări publicate...
Soluția simplă și accesibilă pentru E-Transport
Soluția simplă și accesibilă pentru E-Transport
Noul sistem E-Transport este obligatoriu pentru companiile din România care transportă bunuri considerate a fi cu risc fiscal crescut. Sistemul...
Noi reguli pentru transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat
Noi reguli pentru transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat
Sistemul național RO e-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum legume, fructe, băuturi alcoolice,...