FacebookLinkedinYoutubeTwitter

Acasă > Articole > Proceduri de recuperare a creantelor

Proceduri de recuperare a creantelor

O problema persistenta cu care se confrunta comerciantii si alti actori din piata FMCG in desfasurarea activitatii lor, in contextul unui climat economic instabil, o constituie intarzierea sau neplata creantelor, recuperarea acestora dovedindu-se adeseori un proces dificil si indelungat.

Legislatia romaneasca prevede diverse instrumente juridice aflate la dispozitia creditorilor pentru recuperarea creantelor. Concret, in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadenta, creditorul poate initia urmatoarele proceduri in fata instantei de judecata pentru recuperarea creantei sale: procedura somatiei de plata prevazuta de Ordonanta de Guvern nr. 5/2001 (O.G. nr. 5/2001), procedura ordonantei de plata prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007 (O.U.G. nr. 119/2007), procedura de drept comun si, in ultima instanta, procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006.

Procedura somatiei de pla­ta, reglementata de O.G. nr. 5/2001, ofera creditorului un mecanism rapid, simplu si mai putin costisitor pentru obtinerea titlurilor executorii in scopul realizarii creantelor prin executare silita. Procedura somatiei de plata este admisibila in cazul creantelor certe, lichide si exigibile, care reprezinta obligatii de plata a unei sume de bani si care rezulta dintr-un contract constatat printr-un inscris ori determinat potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii. In plus, suma care reprezinta obligatia de plata a debitorului cuprinde nu numai debitul principal, dar si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii ori contractului. Celeritatea procedurii este garantata de regulile procedurale aplicabile judecarii cererii creditorului, in regim de urgenta si cu precadere, dar si de limitarea probelor administrate si a cailor de atac ce se pot exercita in atare materie. Astfel, in procedura somatiei de plata, singurele probe admise sunt inscrisurile; in situatia in care este necesara administrarea altor probe, creditorul trebuie sa urmeze procedura de drept comun.

Totodata, numai debitorul este cel care poate formula actiune in anulare impotriva ordonantei continand somatia de plata prin care s-a admis cererea creditorului. In cazul in care instanta apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile necesare emiterii ordonantei care sa contina somatia de plata va respinge cererea, irevocabil. In aceasta situatie, precum si atunci cand cererea creditorului a fost admisa in parte, acesta are dreptul sa urmeze procedura de drept comun. Spre deosebire de dreptul comun, in materia procedurii somatiei de plata nu este necesara parcurgerea etapei concilierii directe prealabile prevazute de Codul de procedura civila. Totodata, legiuitorul, urmarind sa faciliteze accesul creditorului la acest mecanism rapid si eficient de recuperare a creantei, a stabilit o taxa de timbru in cuantum determinat (39 lei).

Procedura ordonantei de plata

Reglemantata prin O.U.G. nr. 119/2007, aceasta procedura se aplica numai in materie comerciala, respectiv creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale. Creditorul poate solicita obligarea debitorului nu numai la plata debitului principal, dar si a dobanzilor ori a penalitatilor de intarziere. Ca un element de noutate, procedura ordonantei de plata este aplicabila si cererilor creditorului privind obligatia de plata a pretului rezultand din contracte de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice sau servicii publice. In egala masura, din sfera de aplicare a procedurii ordonantei de plata sunt excluse doua categorii de creante, si anume: creantele inscrise la masa credala in cadrul procedurii insolventei si creantele rezultate din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

La fel ca si in cazul somatiei de plata, nu este necesara parcurgerea procedurii prealabile, cererea creditorului privind emiterea ordonantei de plata este supusa aceleiasi taxe de timbru de 39 lei, iar solutionarea acesteia se face potrivit prevederilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente. De asemenea, mentiunile referitoare la calea de atac in materia procedurii somatiei de plata sunt deopotriva aplicabile si in ceea ce priveste procedura ordonantei de plata.

Procedura ordonantei de plata prezinta avantajul ca durata acesteia nu poate depasi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului, precum si ca permite o mai mare flexibilitate in ceea ce priveste probatoriul administrat. Astfel, un creditor ce recurge la aceasta procedura poate depune cu succes, pe langa facturi, si alte documente care sa ateste creanta sa fata de debitor, cum ar fi corespondenta cu acesta din urma.

Procedura de drept comun

Creditorul poate recurge la aceasta procedura pentru a obtine un titlu executoriu, in temeiul caruia sa procedeze la executarea silita a creantei solicitate, daca debitul datorat de debitor nu este cert si instanta trebuie sa aprecieze daca pretentiile sale sunt intemeiate sau nu. Anterior sesizarii instantei de judecata, in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, creditorul trebuie sa incerce solutionarea diferendului prin conciliere directa cu debitorul (parcurgand procedura prevazuta in art. 720 din Codul de procedura civila). Un litigiu comercial, solutionat pe aceasta cale, presupune adeseori o procedura anevoioasa si de lunga durata, avantajandu-i astfel pe debitori care se pot sustrage, perioade indelungate de timp, de la plata obligatiilor banesti la care acestia sunt tinuti. Practic, se impune a se apela la aceasta procedura atunci cand creditorul se gaseste in situatia in care, in scopul dovedirii creantei, trebuie sa administreze un probatoriu complex, si nu numai inscrisuri (expertiza, interogatoriu, martori etc.).

Concret, dezavantajele parcurgerii procedurii de drept comun sunt reprezentate de valoarea ridicata a taxei de timbru, avand un cuantum variabil, reprezentand un anumit procent din cuantumul creantei si de durata litigiului (ce implica judecata in prima instanta, in apel, daca este cazul, si in recurs), ceea ce face ca, in practica, un asemenea proces sa dureze uneori chiar si 2 ani inainte ca instanta sa pronunte o decizie definitiva si irevocabila.

Procedura insolventei

Nu in ultimul rand, in scopul recuperarii creantelor, creditorii care detin o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile si intr-un cuantum de peste 45.000 lei, pot recurge la procedura insolventei. Avand in vedere conditiile relativ permisive prevazute de Legea nr. 85/2006 pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolventei, creditorii recurg destul de des la formularea unor atare cereri, in scopul de a determina debitorii sa-si achite creantele. Cel mai adesea insa, deschiderea procedurii insolventei antreneaza sistarea activitatii debitorului si, in consecinta, poate face imposibila recuperarea integrala a creantelor de catre creditori.

In alta ordine de idei, apreciem ca intarzierea in indeplinirea obligatiilor de plata sau neplata creantelor ar putea fi evitate, de pilda, prin verificarea, in prealabil, a situatiei financiare a potentialului partener de afaceri si stabilirea raporturilor contractuale numai cu acei comercianti care au o situatie financiara stabila si se bucura de credibilitate, prin constituirea de garantii, precum si printr-o diligenta sporita in redactarea contractelor comerciale. In acest sens, exista o serie de institutii care pot pune la dispozitie astfel de informatii: Oficiul Registrului Comertului, care poate furniza informatii privind asociatii / actionarii societatii si capitalul social, Ministerul Finantelor Publice care poate oferi date privind bilantul contabil al societatii, Centrala Incidentelor de Plati, care poate furniza informatii cu privire la societatile care nu au onorat cecurile si/sau biletele la ordin emise, Bursa de Valori Bucuresti, in situatia in care societatea este listata la Bursa de Valori, precum si instantele de judecata, privind eventuale litigii in care este implicata societatea.

Articole Asemănătoare

Adaugă comentariu nou

Imagine CAPTCHA
Introduceți caracterele din imagine.
Tracking Popular Content